Khold "Masterpiss of Pain" 2001


Songs:
01 Nattpyre
02 Den Store Allianse
03 Norne
04 Svart Helligdom
05 Rovnatt
06 Kaldbleke Hender
07 Bortvandring
08 Mesterverk av Smerte
09 Jol
10 űyne i Arv


Nattpyre

Som pust gjennom kulde mot vake sanser
en trekk over trekledd golv
En nattpyre v┼kner og hveser og danser
Hun har varmen i sin vold

Ild i t█rre kvinnehender
R█de flammer til en brann
Pyren skriker, flammen tenner
Sprer seg fra en sprukken hand

Pyren forsvinner fra lyset og varmen
som spinkel, st█vgr┼ skygge
Pyren er fryd, hysteriet og harmen
gir Underjord Íre og hygge

Pyren har varslet den ondskap hun f█rte
Den smerte hun har voldt
Tilbake st┼r intet av det hun ber█rte
med flammene som hun holdt


Den store allianse

Jeg leser om den i tidl█s lyrikk
i sotsvarte ord i en bok
som salmer i natten, som dyster musikk
tanker som dikter betok

Jeg finner et ord om bunnl█s sorg
et ord om v┼nde og ve
oder om sl┼tt en m┼nelys borg
sanger om knugende fred

Viser om skog, om vemod og savn
viser om mismod og plager
sanger om h┼p i gudenes navn
om m█rke og gr┼svarte dager

Den store allianse er skremselen,
tiden, d█den og glemselen.


Norne

Du er f█dt, har f┼tt din skjebne
utlevert ved livets d┼p
Nornene kan ingen hevne
Du er med, men uten h┼p

Med █ynene t┼rev┼tt, ubevisst rettet
mot skjebnegudinnens blikk
Den er bestemt, vil aldri bli slettet
den skjebnen spedbarnet fikk

Du lever et manus, forutbestemt
Alt mellom linjene, dekket og gjemt
lev det og se
vÍr det du ble.Svart Helligdom

Jeg kaller mine sotter, mine gjester
B█y kne for meg og vit at jeg er mester
Vit at jeg er herre og profet
Jeg gir deg livet i en evighet

Du underkaster deg og blikket viker
Du suger til deg alt hva jeg prediker
Jeg er den helligdom som du vil dyrke
Du korser deg i avmakt for min styrke

Svart helligdom
Forkynt i ukuelig klokskap
Svart helligdom
Tjent i hengiven tro


Rovnatt

Raske glimt av ragget rovdyr
Lyn av gr┼svart ulveskinn
M┼nebl┼tt p┼ vassen skovmyr
Kald og sotsvart nattevind

Kalde kvister vekker m█rket
skog og is og vann
Eim av menneske er t█rket
inn i skogens bunn og sand.

N┼derop til ingen nytte
Hvite tenner, skjerpet klo
Du er ulvehunnens bytte
Brutt er skogens tunge ro

R█dt blod, gule █yne, hender
isdrypp, ild og kulde
risper, sliter, leker, brenner
drepte n┼r hun skulle

Vellyst, dunkle natteul
flaks fra vinget oppvekt fugl
kj█tt og blod og fuktig jord
festm┼ltid p┼ skogens bord
Kaldbleke hender

Kaldbleke hender
D█dens port█r
Fortiden sender
syn gjennom sl█r

Flammende lykter
Visjoner, forakt
ňndene flykter
Bortgangens drakt

Kaldbleke hender
D█dens port█r
Fortiden sender
syn gjennom sl█r

Nedgravde lemmer
smuldrer til jord
Tidene gjemmer
sin herre i ord

Innhentet, utvalgt
Lokket med et blikk
Innhentet, utvalgt
D█dens lyrikkBortvandring

Silke i sol gjennom t┼ke
fl█yel i skogens kul█r
Leve og ┼nde og v┼ke
et █yeblikk f█r du skal d█

Mosegrodd bedd til den d█de
myrull p┼ duvende myr
Sol som f┼r lik til ┼ gl█de
frister et streifende dyr
Mesterverk av smerte

Jeg skaper en verden av m█rke og natt
Jeg skaper en kjensle av n█d
Jeg vises i verden som silkesvart katt
med saktmodig, truende gl█d

Jeg viser deg tider som engang var
Jeg viser deg elende, pine
Jeg venter meg intet taktfast svar
p┼ de eldgamle g┼tene mine

Se min endel█se n█d
Se meg trives ved din d█d
Se mitt fortids smil
Se mitt mesterverk av smerte og fortvil

Jeg leder deg inn i en tid uten h┼p
Jeg leder deg mot det fortapte
Jeg gir deg en enkel, smertfull d┼p
Forkynner deg det du tapte.

Jeg viser deg inn i t┼ke og dis
Jeg viser deg siste vers
Jeg skaper en verden p┼ m█rkets vis
Et hatefullt, svart univers


Jol

Han svever imot deg
som kongebl┼ giver
du slipper ham til deg
i h█ytidens iver

Han deler ut sorger og mismot
Han ofrer deg lidelse, vemod

Han fortsetter ferden
med plager og smerter
som gaver til verden
han sotmaler hjerterűyne i arv

Skyggefull skikkelse
bosatt i grotter
der Samleren hadde
sitt virke og liv

Tvang og bestikkelse
lemen og rotter
der Samleren spadde
sin grav for sitt liv

Kulde gjennom nattens huler
M█rke mellom sten og jord
Onde menn som falt for kuler
Salmer fra et barnekor

Gr┼gr█nt █ye hviler rolig
p┼ et gammelt skaperverk
÷regitt og dyster, trolig
formet av en mester sterk


Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial