Mondvolland
Kwade Vaart1. Vuurkeals


2. Duivelshuis

Maarten de Brander
Veldheer van de hertog
De beruchte Van Rossum
Rijst het Duivelshuis
Gevreesde krijgsheer vernietigt en creƫert
Zaait dood en oogst zoals duivels dat doen

Het Duivelshuis!
Angstaanjagende beelden
Het Duivelshuis!
Gemaakt uit krijgsbuit

Kwade saters steunen de erker
En bovenaan grote guren stijgen
Geen zilver? Dan duivels!

Het Duivelshuis jaagt het volk schrik aan
Geen zilver? Dan duivels!

Hellehonden, duivels en weerwolven
Sieren de gevels van het Duivelshuis

Duivels...
Duivels...
Duivels...
Duivels...

Het tegenwicht biedend aan de vrome Eusebius
Want ook de hel hoort bij het kruis


3. Ravenhorst

De roofriddersburcht Ravenhorst
Waarvan men schrik ervaart
Uit haar donkere gewelven rijst
eindeloos geschreeuw en geklaag

Een kort beleg op de havezathe
En de donkere muren vallen
Roofridders en dorpsheren schuilen
In ondergrondse hallen
Maar, een rechtschapen heer betrekt

Argeloze kooplieden
Reizen onbeducht
Overvallen en geplunderd
Blazen uit hun laatste zucht

Drie broeders, moordenaars
Houden je staande
Moordzuchtig en roofdrang
brengen je onheil en dood

De roofriddersburcht Ravenhorst
Waarvan men spreekt uit kwade maag
Een moordkuil en vuil gehucht
Kwaad volk lokt je in de hinderlaag

De roofriddersburcht Ravenhorst
Waarvan men schrik ervaart
Uit haar donkere gewelven rijst
Geschreeuw en geklaag

De drie ridders
Waar de krijgsheer op jaagt

Drie broeders, rovenaars
Pakken en slaan je op het pad
Hebzucht en roofdrang
Je lijk in het bos en goud gepakt

Een kort beleg op de havezathe
En de donkere muren vallen
Rooferen en schatten
Spoorloos verdwenen

Een rechtschapen heer betrekt
Het voormalig roversgat
En welkom op Ravenhorst


4. Wanneer de hemel bloedt

De nacht is helder
En het luchtruim verkleurt
Een bloedrode waas
Die de hemel verscheurt
Het rode licht bloedt
Bloedt over het landschap heen

Rusteloze zielen roeren zich
En brengen legers op de been
Het rode licht bloedt
Bloedt over het landschap heen

De dageraad brengt dood
Verderf en gestorm
Het rode licht een voorbode
Van de strijd die zal komen

Wanneer de hemel bloedt
Zal volgen krijgsrumoer
Het gekraai der raven
Brengt dood


5. Broedermoord

Mijn broeder
Mijn broeder is dood door mijn hand
Mijn broeder
Mijn broeder is dood door mij
Broeder
Mijn broeder is dood door mijn hand
Gestorven, door mijn hand

Het bloed kleeft aan mijn handen
Het beeld immer op het zicht gebrand
Een dispuut en krachtmeting liep uit de hand
Gedood, mijn bloedverwant

Hoor mijn klaagzang
Galmend door de eeuwen
Hoor mijn lament
En staar in mijn bedroefde ziel

Hoor mijn jammerlijk geklaag
Galmend door de eeuwen
Hoor mijn wanhoopsschreeuwen
Doordrenkt met pijn en wroeging

Mijn hand greep naar het wapen
Dat mijn broeders leven ontnam
Mijn hand bracht de doodskant tegen mijn borst
En met een schreeuw stort ik neer!


6. Mechteld

Mechteld uit Bergh, pest!
Mechteld uit Bergh, gif!
Mechteld uit Bergh, dood!
Mechteld uit Berg, pest, onheil!

Vrouwe, uw duivels kwaad
Uw gehoornde gezel kennen wij

Haar lichaam bleef drijven
In het water bij Azewijn
U zult boeten in de toren
Hulpeloos en stil
Haar beend'ren gebroken
Vlees tot pulp, geen levenslust
Toegevend aan de manie
Van het gerecht

Heks!
Heks!
Heks!
Heks!
Vrouwe, uw duivels kwaad
Uw gehoornde gezel kennen wij

Heks! Pest! Gif! Onheil! Dood!

Warme zomerzon
Knetterend vuur
Brandend vlees
Doodstank

Omringend volk van Bergh
Angstig voor haar toorn
Omringend volk van Bergh
Geschrei, gehuil

Mechteld ten Ham!
Nu bevrijd van onrecht
De laatste heks van Bergh,
Stierf in een zee van vuur


7. Tegen het einde

Mijn zicht is een waas
Er mijn lichaam voelt koud
De zon zakt verder weg
En de dag groeit sneller oud

Dalende hartslag
Kopersmaak in mijn mond
Mijn leven verspreid op de grond

De slag van mijn hart dalend
Kopersmaak in mijn mond
Mijn leven verspreid over de grond

Langzaam bloedt mijn leven weg
En de kraaien dalen neer
Ogen sluitend voor de laatste keer

Hier lig ik dan
Vechtend, tegen het einde
Temidden van gebroken lichamen
Van broeders en gezworen vijanden
Hier lig ik dan
Stervend!Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial