Ragnarok (NO)
Nattferd
1. Intro2. Pagan Land

Into darkness I'll go
To fight for the devil force
Now I am a demon
And a horde
Of northern darkness
I leave all glory
And join the hordes of evil
I'm filled whit hate
Pagan land
From the darkness side of life
This is the pagan land
From this land
Shall demons fly
Out in battle they go
To fight for the dark shadow
Shadow will raise
In the pagan land
So true and evil
The land of pagan rising
So I follow the dark side
And became a horde of the
Land of Christian death


3. Age Of Pride

In the time of swords and axes
In this Eeried Ogre time
When martial men ravage on earth
When the forest was dark and sombre
And the Northern fighting spirit was alive
Time of swords and axes
Age of pride
Swords shall be raised
For the ancient view of hate
I see the beast in the eye of them
Who suffer in the present time
This glorious and pathetic age
Let us crush the sacred temple
Unholy hordes whit evil mind
From the darkest age in time
Come back and fill the world
Whit malignant powers of ancient
The age of pride
Dreadful longships sailed the sea
They plumber and spread the fear
Whit combat harried horses they ride
For the sunset
Warriors whit a hope to see their gods of war
Their gods was their hope and inspiration


4. From The Darkest Deep

Demons from the darkest deep
Sent by the dark shadow
In order to destroy
The light of the weak
A dark hole is opened
In the cold winterland
Opened by the dark believers
Unholy forces in the blackened dark
They will see the heart of Christ
Ripped out and sent through the hole
The hole of darkness and sorrow
From the darkest deep
Comes the confined souls
Whit their Ice-bound hearts
The weak son of mother Mary
The feeble belief of a god
The son of the holy whore
Fall down in inhuman pain
God... in spiritual death
Weakness... in the holy horde
When they who believe in him
Laying on the ground to rot


5. Daudens Natt

De kristne går opp på Noregs Fjell
Og trot de eier vårt Faderland
Tida skal komme der dauden kaller
På lysets sjeler
De kristnes skjebne
I natt skal vi se stjerner
Fra himlen falle
Solen svartne for alltid
Månens bleke lys
Sakte forsvinne i natten
Vi brødre er samlet
Til et blodbad uten like
De kristne gråter I redsel
Mens de blir slaktet
Ner en etter en
I natt kaller dauden

Vi ser mørke skyer
PÂ en svart himmel
Vi ser en morgendag
Bak tåke av pust fra en blodkamp
En morgendag like svart som natten
Dagen der på
En himmel så mørk
Skyer svarte som solen
Lyn og torden har brutt løs
Frosten herjer på vår jord
Ravner og rotter
Fråtser I døde kropper
Fra nattens kamper
Natten der dauden kalte
Atter en dag med solskinn og glede
Atter en dag med vikingers vrede
Men når solen går ned
Og blir sin egen skygge
Da våkner nordmenn
Som krig skal bygge
Skiggen av den solen
Blir frykt for de kristne
Natten kommer raskt
I denne vinterdag
Da vi minnes om en tid
Vi en gang har hatt
En grusom kulde
Som fryser våre hjerter
Et tegn som bringer
Krig og erindring
Det skal renne blod
Fra sverdet til en hedning
De kommer over gråfjellet
Så kamp klare
Ned I byen
Og in I fiendens gaarder
Jorda skyelver og marken brester
Tiden er inne
For triste eldsjeler
De går ut på slag mark
For og slåss for den
Evige makt
Hør hvor sverdet klinger
Den hevnfulle dødsbringer
Lyden fra jern mot jern
Lager minnet om noe fjernt
Og når morgetåken sakte
Forsvinner fra slag marken
Kan man se kriostne kropper
Forlatt til døde


6. The Norse Winter Demon

In the north castle
Upon the high mountain
Hidden by the Old Norse wood
High above the northsea
In the frozen scenery of Northland
Is where the dark demon sleeps
The black coffin covered in blood
The blood of Mother Earth
Her life is weak
So weak that the demon feel
Her present loss
Twilight days behind the walls
Black ravens hover
And shadows whisper the return
Of the asleeping immortal
Demon in the north castle
The castle of doom
Demon sleeps... son be awake
The fall of gods cheap origin
Demon dreams...become true
Dreams of a blackened earth
A fire storm over the earth
It's the destiny of Mother Earth


7. Hammerens Slag

Norge ligger I stillhet
Et land med glemt fortid
Men et sted I minnet
Levet hatet fremdeles
Hammerens slag
Torís kristelige hat
Blandt de store guder
Skal vi vandre I evig fremtid
I evig mørke skal vi vandre
Blandt is og snø skal vi høre
Hammerens slag I form av torden
Og lynet skal knuse den svake sjel
Vikingers frosne sjel
Flyr gjennom Vinterland
Fra denne dag skal vi vandre
I evig mørke


8. Minner Om Svunne Tider

Min Sjel Flyr Med Ravnene
Over øde Norske Vidder
Over trollskoger og myrlandskap
Et landskap dekket av snø
Vekker minner om svunne tider
Tider med kamp, tider av sorg
Tider med død og blod som rant
Vy flyr over gaarder
Vi flyr over fjell
Speider ned på stigende rike
Jeg ser hedningene i kamp for Odin
Mot kristus og hans slaver
Jeg ser symbolet av mjølner falle
Og forsvinne i blod rød snø
Under en vintermÂne skal vi søke hevn
Og ta tilbake det gamle
Blant bjørner skal jeg drikke
Av kalde fjellbekker skal jeg drikke
Blant alver og småfolk skal jeg feste
For av dyret er jeg kommet
Og i naturen skal geg bli til evig tid
I mitt indre jeg, jeg minnes en tid
Med sverdkamp og blod som rant
Minner om svunne tider


9. Et Vinterland I Nord

Bare de sterke over lever
Vikinger med tro på landet
Vinterlandet I nord
Er landet hvor de svarte sjeler bor
Med svart vikingblod
Tar vi over vår gamle tro
Den svake kristendom
Ligger død ved neste pest
Pesten sprer seg raskt
Over isfjell
Og gjennom dype daler
øde ligger jorden
Der dauden har gjort sitt verk
Vikinger av den norske horde
Hold landet rent
Med deres sterke sjeler
I dette mørke vinterland I nord
Skal vi beskytte oss
Mot de lyse makter
Kalde vinterstormer
Blåser gjennom vinterlandet
Mørket har kommet tilbake
Til vinterlandet i nord
Med makt tok de over
Med makt skal vi knuse
østens tro of kultur
Paser ikke her I landet


10. Ragnarok

The destiny of gods
Gods and demons
The big ending battle
Fight and evilness last in three years
Skoll swallows the sun
Hate swallows the moon
Blood squirts all over the sky
An extreme cold
Fimbulwinter in three years
Loke and Fenris tear lose
Midgardsormen search towards land
It was Naglefar to land
Heimdal blows his horn the battle has began
Holy and demonic powers
Are in battle
Surt sling fire over earth
A new world shows up
It is the age of Ragnarok
A age in darkness
Hordes from the dark side
Gather to the battle of the end earth.


11. Nattferd / Outro

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial