Negură Bunget - Sala Molksa


Original Version Tape Version Trilogy Version
1. Hint Da Rau Pin Balea Iadului 8:18 1. Hint Da Rau Pin Balea Iadului 8:18 1. Hint Da Rau Pin Balea Iadului 8:18
2. Suier De Solomonar 5:25 2. Suier De Solomonar 5:25 2. Suier De Solomonar 5:25
3. Sala Molksa - Chanelling Throught Art Immortal 6:22 3. Sala Molksa - Chanelling Throught Art Immortal 6:22 3. Sala Molksa - Chanelling Throught Art Immortal 6:22
4. Din Afundul Adincului Intrupat 5:02 4. Din Afundul Adincului Intrupat 5:02 4. Din Afundul Adincului Intrupat 5:02
5. Hint Da Rau 1:58 5. Hint Da Rau 1:58 5. Hint Da Rau 1:58
6. Vallachorum Tyranorum 5:15
7. Transilvanian Fullmoon Vampirism 3:45
8. Pohvala Hula 5:59
9. De Silvae Transilvaniae 6:02
10. Immortality's Elogy: The Vampirism 3:29
11. De Rece Sîingie 5:15
total time 27:05 total time 27:05 total time 56:57
2CD Version
1. Hint Da Rau Pin Balea Iadului 8:18
2. Suier De Solomonar 5:25
3. Sala Molksa - Chanelling Throught Art Immortal 6:22
4. Din Afundul Adincului Intrupat 5:02
5. Hint Da Rau 1:58
--- Bonus Disk: Remixed version ---
1. Vînt Da Rau Pîn Valea Iadului 8:17
2. Dîn Afundul Adîncului Întrupat 5:02
3. Sala Molksa - Chanelling Through Art Immortal 6:21
4. Suier De Solomonar 5:24
5. Vînt Da Rau 1:56
total time 54:05


Vint da rau pin Valea Iadului

Vânt da noapte…
Vânt al sfirsaniei…!
Corb da nopte…
[Coruiu, caia si cu sorlita]
[Corui] purtat da vint
Obori da vru’ vestitu
Urgie cu strainatate - [urgie pe vecie]
Cu minie ‘ncurmezisata
S’apoi lupu va simtitu
Despuia-va cu-al sau geamat !
[Pocneasca-i ura!]

S‘ nu e vreme… nu e spatiu
[Nopte‘n astre]
Din vreme ‘napoi in vreme
[Nopte‘n univers]
Din nimic… catra nimic…
[Nopte‘n hazard]
In nimic… pieit… vrajit!

Vint da nopte…
Vint al sfirsaniei !
Rau, negrit, ticsit
Adinc pluteste’n negura.
[In padurea neagra]
Vint din departare,
Taiet carare,
Gonind invirtejit in vale,
[Valea Iadului]
Pe piatra si pe lemn
Din lemn prin teapa.
Singie… din jartfa.
… cu singiele jartfit,
Noptea vru cladit,
Lacas pe veci umbrit,
… stropit cu singie!

Aprins-a focu !
[Si foc sa ardza !]
Din ‘napoi spre vecinicie!


Suier de solomonar

Suier de solomonar
Solominer siner suier
Secretatorul vamilor... vuiet!
‘N taina vazduhului
‘Naltilor munti
Iezeri si pesteri adinci.
Stapini in imparatia negurilor.
‘N crugul pamintului...
La Uniila. Ci dar noua or sapte
S-o trecut solomonaru
Care imbla cu sercaru.
Catre culmea muntelui, tainicia iezerilor
Suda-asuda ‘nghiata apa.
Toporisca descintata crapa ghiata-ncrucisata
Vazduh, vuiet, fuiet
De Virtoase si Ropotinele
Tunet-toaca-tunet
Decii... descatusare
Solominer - Zgrabutas
Suier solominer siner suier


Sala molksa- Channeling through Art Immortal

Three hundred sixty - sixty eight - thirteen. Years! - One.
The autocracy of strength; initiation.
Wizard in wisdom, daimonian occultation [daimon hros]
One… quack - man - hero. Epiphany! [qeos anqropos]
Gentile gentry gatherer/ Forefather’s forlorn folk
Forty seven - seven’s!
Spiritual guidance; meditation- abysmal.
Abide, rapture, calm, bear, befog - bewitch, cyrcle [ktistai]
Within a less fear never-ending persistence… Ascent!
The acme among archaic ancestry of brotherhood [polistai]
Gentile gentry gatherer / Forefather’s forlorn folk
One- one hundred and four. Century!
A smoke - living aery. The astrology of cult
Astronomical realm - cloud walking - levitation [kapnobatai]
… farthest smoke - fog ablazing presence…
The perform, attaining… ascensional immortality [aqanatizontes]
Within aesthetical death-lust fascination.
Gentile gentry gatherer / Forefather’s forlorn folk
One- ninety one - Century!
Symremonial remembrance - The every of fifth. Choused! [dia pentemridos]
Active magic existence participation, geometrism, post- fulfillment
Blood- flag forest - castle, relics - circular horal - bound
Solomonari!
One - five hundred twenty - Aeons!


Din afundul adincului intrupat

Precum din groaza cea de veacuri,
In umbra a gonitu,
[Pin copaci], pin glas de frunza,
Pin virf de piatra,
Spurcata-ntelepciune,
Tabarit-a vitajeste,
Supunindu s-asuprindu.
Cu coarne de jirtavnic,
Eternu-ntunerec
În sînca-ngroapa
Vesnicia!
Privirea de jiganie,
Misaleste zdrobind despui
Pin geamat.
Potrivinica minie
Din afund de intuneric
Din afundul adincului.
S-aci, in miaz de negru,
Intrupat-s-a
Silnecu-ntuneric.


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial