Lunatic Gods - Slnovraty (ep)


Original Version Black leather digi Version White leather digi Version
1. part. I. Kracún (Slnovrat zimný) 8:17 1. part. I. Kracún (Slnovrat zimný) 8:17 1. part. I. Kracún (Slnovrat zimný) 8:17
2. part. II. Kupalo (Slnovrat letný) 6:46 2. part. II. Kupalo (Slnovrat letný) 6:46 2. part. II. Kupalo (Slnovrat letný) 6:46
total time 15:03 total time 15:03 total time 15:03
Unknown Version
1. part. I. Kracún (Slnovrat zimný) 8:17
2. part. II. Kupalo (Slnovrat letný) 6:46
total time 15:03


1. part. I = Kračúň (Slnovrat zimný)

Pálim badniak,
v kruhu sedí verná svorka hladných psov.
Verných tebe, verných matke,
očakáva požehnanie.
Dnes končia sa dni neradosti,
úcta živlu a plodnosti.
Pokropí nás prvý lúč...
Matka život dávajúca, od kvetu k plodu, sneh zmení na vodu.
Do svitania budem bdieť,
spálim badniak a nájdem zvyšky posvätné.

Deň najkratší, noc najdlhšia,
do podsvetia masky svietia.
Slávme slnko Dažbog rastie,
kult ohňa, symbol tepla.

Oseň – úrod – privolá.
Klasy - zrelé - dary matky zeme!

Deň najkratší, noc najdlhšia,
prvý vstáva kropí zrána.
Snivou silou venček z chvojky,
nad ránom bránu zatvára.

Badniak - pálim - k sviatku svetla.
Prines nám - úrod z tepla!

Spomienky na mŕtvych, zimný čas privial z hôr.
Lúč jasný požehnanie, ťažký sneh priniesol.
Horí svieca vietor píska, v koži kozla Kračúň kráča.
Z rúbaniska havran vzlieta, v prachu prakríž sa otáča.

Deň najkratší, noc najdlhšia,
svetlom pravým príplot zjaví.
Zvelí z hviezd, súlad plies,
prúdy žitia večnosť riadi.

Nad kančím – bahniskom – ladí hlas.
Vrhá tieň – obeliskom – nový jas!

Vdačný národ spáli kmeň,
Oltár žiari, kotlík vrie!

Spomienky na mŕtvych, zimný čas privial z hôr.
Lúč jasný požehnanie, ťažký sneh priniesol.
Horí svieca vietor píska, v koži kozla Kračúň kráča.
Z rúbaniska havran vzlieta, v prachu prakríž sa otáča.
Zimný čas v letný čas, kruh bytia kolo stáča.
žiadzou planúc hviezdu zazrieš, v žiali nádej štebot vtáčat.
Brehy vekov voda zmýva, buď živlom chyť sa vĺn.
V koži kozla Kračúň kýva, privítaj duše spln!

Buď živlom chyť sa vĺn...
Dozrel čas premeny...
Schyť veslá, rany zhoj...
Slnka návrat nemenný...


2. part. II = Kupalo (Slnovrat letný)

Kupalo – slnečný tieň
Gajdy, husle – opadol srieň.

Táto noc otvorí tajomstvá hôr,
Poklady víl, ukáž mi cestu k nim.
Reči zverov porozumieš,
dnes vrchol leta oslavuješ!

V duši vrie muzika temná,
srdcu pošepla, múza jemná.
Noc plná čarov kúpeľ očistný,
spev hranostajov, nešvárov zbav sa hneď!

Vatry páľte, nech spev nesie les
Ožiaria tvár, svit hviezd.
Teplo a život, energia chvenia
Slovami bohov „čas očistenia“.

Škodlivé nech zhorí na popol,
farizej nech zíva samotou.
Každý čin tlie darom cností,
Vyplieskaj remeňom!
Škodlivé nech zhorí na popol,
ničivé nech zíva samotou.
Odstráň preč z mysle svoje zlosti,
Zapáľ zlo plameňom!

Vykresaj z ocieľky kremeňom plamienky ,
živicou do kôry nech plodné sú póry.
Pomiešaj bylinky sväté sú účinky,
z vŕbového dreva, figúru je treba.
Roztočte kolesá zrak štastím zaplesá,
kolomaž rozliata, rodná hruď odkliata.
Bolesti, choroby, neresti, trápenia,
očistou k radosti zázrak navrátenia.

V duši vrie muzika temná,
srdcu pošepla, múza jemná.
Noc plná čarov kúpeľ očistný,
spev hranostajov, nešvárov zbaví ťa hneď.

V papradí tlie muzika živá,
plodnosti chcenia, ozvena clivá.
Z vrchov do dolín harmónia zvratov,
magická moc SLNOVRATOV!

Škodlivé nech zhorí na popol,
ničivé nech zíva samotou.
Každý čin je darom, odolaj toliarom,
Vyplieskaj remeňom, zapáľ zlo plameňom!

Pilo sa a hodovalo, vzývali sa povery,
hlasy predkov pravdu riekli, popol z vatier posvätný.
Metly z dvorov dievky brali, do živice namáčali,
chlapci v noci fakľe hádžu orosené kolomažou.
Prastaré to obyčaje, ochranné a liečivé.
Štastný život ľudia žili, zdravie, vášeň, lásku...
Snili...Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial