Negură Bunget
Zi1. Tul-ni-că-rînd

Rar – Tulnic – Arar
Rînd – Tulnic – în rînd
Rar – Tulnic – Arar
Rînd – Tulnic – în rînd
Tul-ni-că-rar
Tul-ni-că-rind
Tul-ni-că-rînd
În rînd
Ieși cald, ‘tună frig. Prigorit
Vestind dîn colț dă munte jalea
Apăs, în pas, pășesc pămînt
Şoptesc sfîrşenie sfîşiată
Sîngeroşenie sfîrtecată

[English translation]

Seldom – Horn – seldoming
Range – Horn – in range
Seldom – Horn – seldoming
Range – Horn – in range
Horn-a-play-ing
Horn-a-sel-dom-ing
Horn-a-ran-ging
In range
Come warmth, thunder cold. Burning
Heralding sorrow from the mountain’s crook
I tread a thread, I tread on earth
And expire expired expiration
Hewing blood elation


2. Grădina stelelor

Pămîntul te naşte, pămîntul te creşte, pămîntul te mistuieşte.
În mijlocul câmpului
‘N vrerea pământului
Spre răsărit căta
Un foc mare că ardea
Primăvara iar sosea
Colț dă iarbă să zărea
Zăpada dă peticea
Ududoaile curgea
Oamenii dă plug gătea
În rînced pămînt. Trag
Brazdă-ncercată
În sudoare-necată
Flacără afumă
Unde murgu mergea bruiestrînd,
Brazdă neagră răsturnînd.
Mă uitai la răsărit,
Văzui primăvara viind,
Colțul la iarbă crescînd,
Și zăpada peticind,
Ududoiaele curgînd,
Oamenii dă plug gătind
Arză-te-ar focul, pămînt,
Te-am semănat ş-a ieșit vînt.
Sămănat-am grîu de vară,
Ș-a răsărit foc şî piatră.
Sămănat-am gîndurile,
Răsărit-a dor șî jele.
Sub cearcănul lunii ei
Viţa-i verde iedera!
Trec pluguri negre cu boi,
Ciopoare dalbe de oi,
Cu șuvoaiele șiroi
Frunza verde, gînd curat.
Multe cîmpuri am arat
Prima zî cu soare
Lumina să coboare
Într-un soare luminos
Eu întorc brazda pă dos

[English translation]

The earth creates you, the earth raises you, the earth consumes you.
At the core of the field
At the earth’s will
Look to the sunrise
A fire of might to alight
For spring has shown its face
For grass has shown its blade
For snow has thawed its white
Releasing waters of might
And men are to plough in the field.
In the stale earth. I trace
Furrow of sorrow
Drowned in sudor
Smoked in flames
Where the bay went a-braying
Black furrow a-turning.
So I looked to sunrise
To see spring a-showing,
The grass a-growing
The snow a-thawing
The waters a-flowing
And men a-ploghing
Burn, ye, earth, burn
For I have sown and wind has grown.
Summer grain I went a-sowing.
Fire came and stone a-growing.
My own thoughts I went a-sowing
Heartache came with sorrow growing.
Under the moon’s silver cradle
The ivy green is green forever!
Black ploughs with oxen come along
To which white sheep herds belong
And the waters mighty flow
Green a heart, and pure a soul.
Many fields now I have ploughn
On the first day of the spring
Let the light come in a ring
Be this ring the mighty sun
So the furrow I may turn.


3. Brazdă dă foc

Roua cerului
Pămînt misterului
Buciumă-n hău
Dă sunet nou
Dă fier, ‘n fier dăz-fier
Dăzleg
Chip dă lemn ce întrupează
Lume cînd înseninează
Soare-aprins la rădăcină
Om dă dîn sus dă lumină
Pălăiala trăsnetului
În toiag țintea
Lumină dăzvelea
Cer șî stele să rotea
Trosnet dă lemn dîn gînd uitat
‘N vis visat, în-murmurat
Dăs-catușat străluce
‘N iarbă fermecată
‘N fier îmbrăcată
Lume dezvrăjită
Pă sub porți dă lumină
Adumbrită-leargă prăstă culmi dă lumi
Străjerit, sol. Sămășluit
Chip dă om, moș roș, strămoș
Verde cetiniță, rodnică voință
Scoate vrajă roditoare
Pă pămînt risipitoare
N vînt, dă-vînt, dăs-cînt, în-cînt
Scapără

[English translation]

The heaven’s dew
Earth to mistery
Howels in the gorge
New sound birthing
Ironed, in iron, un-ironed
Un-bounding
The Wooden Face embodying
The realm of the sun a-shining
At the root a-burning
Man, light-descending
Thunder flaming
For the staff aiming
Light uncovering
Heavens and stars twisting
Wood creeks of thouth forgotten
Of dream begotten, in-murmured
Glimmering un-bound
Of the enchanted weed
Of the iron clad
A world un-charmed
Under gates of light
In-shadowed runnig over the realms’ crests
Guarded, heralded, decided
Father, grandfather, forefather,
Thy will be forever green
Thy spell forever growing
On earth bestowing
In the wind, of the wind, I sing, besing
Thy glowing


4. Baciu moșneag

Prîn brădete-ntunecoase
Prîn făgete luminoase
Zace-o cărăruie
Spre munte să suie
’N toiag uncheș
Pă potecă strîmtă,
Prîn vale adîncă,
În singurătate,
Sub lespezi de piatră,
Dă vînt nebătută
Dă nimeni văzută
Dîn stînci, dîn văi adînci
Pă cărarea șărpuită
Cu argint împătruită,
La cel brad mare și-naltu,
Mare, nalt și gemănatu,
Dă prăstă timp privesc
Dă prăstă veac zăresc
Stau timpului pavăză
D-a veacului povară
Prin brădete-ntunecoase – o,
Prin făgete luminoase – o,
Om roș, chip dă moș, strămoș
Baciu să prindea, lumea cobora
Arunca-m-aș, arunca,
Sus la cer ca năgura
Arunca-m-aș pîn la stele
Arunca-m-aș pîn la nori
Nici nu-s viu, nici încă mort,
Numai sufletul îmi port,
Nici nu-s mort, da nu-s nici viu
Numai sufletul mi-l țin
‘N vrun vîrtej dîn cer lăsat
Cărăruie, cărăruie,
Care-n vîrf de munte suie,
Fă-te dreaptă șî domoală,
Să mă sui la munte iară,
Cărare-ngustă dă munte
Fă-te dreaptă ca o punte,
Prăstă văi șî prăstă munți.

[English translation]

Through darkened firtrees
And enlightened oaktrees
There’s a narrow path
Winding up the mount
For the old to take
To go up the mountain’s wake
Through the valley of the deep
Lonesome as he may
Under stone plates lain,
Not seen by the winds
Or by human souls,
Through the stones, and through the deep
On the winding path of narrow
Embedded in the mountain’s silver,
At the firtree of might,
Towering in height,
From beyond time I watch
From beyond time I see
Over time I watch
To lessen time’s anxiety
Through darkened firtrees – o,
And enlightened oaktrees – o,
Father, grandfather, forefather
The shepherd caught, the world onslaught.
O, that I should fall and fall
Up into the sky like smoke
Fall I would into the stars
Fall I would into the clouds
Not still living, not yet dead,
Only my soul to be had,
Neither dead, and yet not living,
Just within mine soul a-keeping
In the heavens mighty twirling
Narrow path, o narrow path,
Winding to the mountain’s crest,
Gentle turn under mine feet
So that I mine footing keep,
Narrow path of mountain deep
Carry me straight to thine peak
Over mountains proud and strong.


5. Stanciu Gruiul

La poalele muntelui, muntelui pleșuvului,
În mijlocul rîndului, la puțul pămîntului,
Pă cîmpia verde-ntinsă, și dă cetine cuprinsă,
Șade Stanciu Gruiul, șade
Nalt la stat, mare la sfat și viteaz cum n-a mai stat
Închinam-aș și n-am cui! Închinam-aș murgului,
Dar mi-e murgul vită mută, N-are gură să-mi răspundă!
Închinam-aș armelor, Armelor drăguțelor,
Dar și ele-s fiare reci, Puse-n teci de lemne seci!
Închinam-oi codrilor, Ulmilor și fagilor, brazilor, paltinilor,
Că-mi sunt mie frățiori, dă dureri ascunzători;
D-oi muri, m-or tot umbri, cu frunza m-or învăli, cu freamătul m-or jeli!
La brîu cu șapte pistoale, patru pline șî trei goale,
Cît îi muntele dă mare, el cu pumnul mi-l doboare,
Buzduganu-i dă oțel, fus în mînă e la el
Și-l aruncă sus prin nori, șî-l prinde prîn subsuori
Cînd îl vezi, dă spaimă mori.
Ceață, ceață, negureață, Ia-o mai de dimineață
Dă pă drumul lungului, Dă pă șaua mugului,
Soare sfințește, Umbra se-ndesește,
Drum să oprește, Prin codru cotește
La Vadul Săpat, La Malul Surpat,
La Teiul Plecat, De arme-ncărcat.
Cu hangere, ascuțite, Cu pistoale, ruginite
Pe poteca strîmtă și cotită,
Să-l legene mereu vîntul. pînă l-o-nghiți pămîntul

[English translation]

At the mountain’s foot, the barren mountain’s foot,
In the core of the range, at the earth’s mouth,
On the wide green plain, the green leaf littered plain,
There’s where Stanciu Gruiul stands
His head held high, his wit about, strong and bold, fearless and might
Bow I would, if only I could! Bow to my bay I would!
But my bay is dumb and mute, he’d answer if he could!
Bow to my arms I would, to me they’ve always been good,
But my arms are irons cold, sheated in the wood of old!
But I will bow to the woods, to the elm and to the beech, to the fir and the pine trees,
Brothers have we always been, helping me to hide my pain;
Should I die, they’d shadow me, with their leafs they’d blanket me, with the wind they’d mourn for me!
Seven guns he bears, four are loaded, three are not,
Be the mountain high and might, to the ground he’ll knock,
And his stealy mace, like a feather he hales,
Up into the heavens he throws, to cath it with a bow,
The sight of him will chill thee (to the bone).
Smokey fog which darkness damps, hold the morrow in thy hands,
Come hither on the longest way, come hither with my bay,
Holy thy sunsetting veil, darkening shadows prevail,
The old winding road the forest does behold,
At the carved pass-over, on the cursed[cursid] shore
At the burdened linden tree of arms too heavy to bear
With daggers sharp for the kill, and pistols to fire at will,
On the narrow winding path,
For the wind to cradle him, and the earth to swallow him


6. Marea cea mare

Așterne-te drumului
Ca și iarba cîmpului
La suflarea vîntului
Mișcat
La Rîul-vărgat
Cu brazi semănat,
Unde piatra-mi sună,
Suna și răsună,
Cerbi de s-adună
Să bea împreuna.
Că el mi se culcă
Tot în vale-adîncă,
Colo sus la munți
Printre brazi mărunți,
Eu mănînc mugur dă fag
Șî beau apă dintr-un lac
Șî cînt codrului cu drag
Eu mănînc mugur dă plop
Șî bau apă dintr-un grop
Șî cînt codrului cu foc.
Drumu glasului că-i da
Văi adânci că răsuna
Livez verz’ mi se-ncurca
Ape mari să tulbura
Toț’ munții să cutremura
Brazi mărunț’ să legăna
Șî la codru să ducea
Șî la munte să suia
Șî-ncepea dă-mi chicotea
Dă tot tare țîpa
Șî dă chicotele lui
Pica frunza codrului

[English translation]

Be gone on thy way
As the grass in the plain
And the breath of the moving
Wind
At the brindled River
With firtrees sown,
And the singing stone
Sounding and resounding,
Where the deer do gather
For to drink together.
There he goes to sleep
In the valley’s deep
High up in the mountains
Where firtrees are growing
The beech blossom I do eat,
And drink water from the lake
And the forest I do praise
The elm blossom I do eat,
I drink water from the spring
And the forest I do sing.
And his voice above did raise
Valleys deep in sound did rise,
Groves of young in haze were lost
Waters might their borders broke
And the mighty mountains shook
While the firtrees moved and danced
The old forest he did find
Up the mountain he did climb
And his laughter rumbled low
And his laughter rumbled high
And his laughter rumbled strong
And the forest’s leaves did fallLyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial